Fujian, Dehua - wooden staircase
Fujian, Dehua - wooden staircase
Fujian, Yongding  grandfather
Fujian, Yongding grandfather
Fujian, Yongding - delicious
Fujian, Yongding - delicious
Fujian, Zhixi - young Mao
Fujian, Zhixi - young Mao
Fujian, Changting - blue basket
Fujian, Changting - blue basket
Fujian, Dehua - wooden staircase
Fujian, Yongding  grandfather
Fujian, Yongding - delicious
Fujian, Zhixi - young Mao
Fujian, Changting - blue basket
Fujian, Dehua - wooden staircase
Fujian, Yongding grandfather
Fujian, Yongding - delicious
Fujian, Zhixi - young Mao
Fujian, Changting - blue basket
show thumbnails